MENU

SCR & SCRT Service

Eminox SCR och SCRT system använder AdBlue för att reducera NOx, SCRT innefattar även ett dieselpartikelfilter (DPF) för att minska partikelformiga ämnen. En automatiserad strategi för rengöring av munstycket är designad för att undvika avlagring av ammoniak, men AdBlue insprutningssystemet kräver årlig service. Partikelfiltret behöver service enligt beskrivningen för dieselpartikelfiltersystem.

Vi rekommenderar att systemet får service minst en gång per år, underlåtenhet av service kan leda till avlagringar av ammoniak och permanent filterskada. Eminox tillhandahåller en fullständig systemservice; inklusive diagnoskontroll, utbyte av AdBlue insprutningssystemets komponenter och utbyte av DPF för SCRT system.

När en full systemservice* utförs av Eminox kan vi förlänga garantin på servade komponenter i ytterligare 12 månader.

I tjänsten ingår:        

  • Byter ut filtret för ammoniak och kontrollerar alla rör för skada
  • Tar bort ammoniakpumpens interna filter och byter ut och trycksätter åter ackumulatorn  
  • Tömmer luftbehållaren och byter ut luftfiltret. Tar bort och byter insprutningsmunstycket
  • Tar bort och byter partikelfiltret (endast för SCRT-system) med ett renoverat filter (uppbackas  av en 12 månaders garanti)
  •  Fullständig kontroll av system för fysisk skada
  • Nedladdning av ECU (Electronic Control Unit) för att identifiera och diagnostisera eventuella systemfel

SCR och SCRT service utförs av specialutbildade Eminox ingenjörer.

* Inklusive nödvändiga reparationer