MENU

Tillståndskontroller

Vi rekommenderar en årlig kontroll av avgassystemet för att identifiera eventuella system-eller underhållsproblem, innan ditt årliga VOSA MOT test.

Vår kontroll omfattar:

  • Rök och mottryckstest för att identifiera ökade partikelutsläpp och laddning av filteraska.
  • Katalysatorer, dieselpartikelfilter och rörledningar inspekteras visuellt med avseende på skador eller slitage som kan påverka systemets prestanda.