MENU

Ersättning av Filter och Katalysator

Under ditt systems livstid kan ditt dieselpartikelfilter eller katalysatorn bli permanent skadat. Underlåtenhet att byta ut dessa delar kan leda till ytterligare systemskada och extra kostnader.

Vi kan erbjuda en flödesfiltersektion som ersättning eller en katalysatorenhet för att få ditt system tillbaka till optimal prestanda.