MENU

Katalysatortest

Katalysatorkomponenten i ett dieselpartikelfilter (DPF) kan skadas av förgiftning (t.ex. svavelförgiftning) stora motorhaverier eller genom fysisk skada på avgassystemet. Sådana skador kanske inte syns men minskad katalysatoraktivitet begränsar DPF systemets förmåga att förnya och kan leda till frekvent blockering av filtret.


Vår specialist för katalysatortestutrustning kan kontrollera aktivitetsnivån av en katalysator för att identifiera eventuella problem, detta test kan genomföras i era lokaler eller på några av våra kundtjänstcenter. Om det behövs, finns ersättningskatalysatorsektioner tillgängliga som kan återföra systemet till normal drift och förbättra filterserviceintervallerna.