MENU

Eftermonteringslösningar

Eftermontering är en praktisk och kostnadseffektiv lösning, som uppgraderar äldre dieselfordon till de senaste emissionsnormerna till en bråkdel av kostnaden för nya fordon.

SCRT-System

15 bussar kan uppgraderas med SCRT till kostnaden för 1 ny buss
Particulate Matter   Particulate Number   Nitrogen Oxides   Nitrogen Dioxide

SCRT-system       
Eminox använder den innovativa ASDS-tekniken från Amminex, så ett SCRT®-system kan uppgradera fordon till utsläppsnivåer som uppfyller Euro VI-normerna samt reducera kvävedioxid (NO2). Utsläpp av kväveoxider (NOx), partiklar (PM), kolväten (HC) och kolmonoxid (CO) kan reduceras med mer än 95 % .[Information]

SCR)-system (selektiv katalytisk reduktion) kan också tillhandahållas.  [Information] 

Eminox CRT®-system - Kontinuerligt regenererande fälla

Particulate Matter   Particulate Number
Eminox CRT® (kontinuerligt regenererande fälla) är ett marknadsledande dieselpartikelfilter. Det reducerar partikelfiltret vad gäller mängd och partikelantal samt även kolväten och kolmonoxid . Den passiva regenereringskapaciteten gör detta till en enkel och effektiv metod att reducera utsläppen utan tillsatser.  [Information]


Våra eftermonterade system är speciellt konstruerade för att fungera i krävande stadsmiljöer, där föroreningarna och människors exponering för föroreningar är som störst. Reduktion av utsläpp kontrolleras genom oberoende tester och backas upp av aktuella reella data.

Tack vare våra produktutvecklingsingenjörers stora expertis har vi möjlighet att konstruera våra system så att de uppfyller specifika fordonskrav och klarar utmanande utrymmesbegränsningar.

Våra system är godkända för Lågutsläppszoner och E-Zoner i hela Europa och har i stor utsträckning använts i program för att förbättra luftkvaliteten. Vi uppfyller de mest krävande normerna, såsom Londons nya ultralåga utsläppszonsnorm och kraven för renluftzoner.