MENU

Lågutsläppszoner & E-zoner

Många städer håller på att införa lokala utsläppregler för att lösa lokala luftkvalitetsfrågor. Dessa kallas lågutsläppszoner (LEZs) eller miljözoner (E-zoner).

Eminox har eftermonterat tusentals fordon för att uppfylla kraven för lågutsläppszoner och E-zoner i London, Tyskland, Holland och Danmark för att minska föroreningarna från tunga dieselfordon som kör in i dessa städer.

Om ditt fordon inte uppfyller den erforderliga utsläppsnormen, kan vi erbjuda speciell utsläppsteknik som uppgraderar ditt fordon för att uppfylla låg utsläppszon och E-zon reglerna samt tillåta att komma in i dessa städer.


 

Uppföljning av uppgraderingen

Eminox är Europas ledande tillverkare av partikelfilter för eftermontering. Eminox CRT® (kontinuerligt regenererande fälla) har använts som en del av en förbättringsplan för luftkvalitet i städerna runt om i Europa, bland annat i 8 000 bussar i London och 3 000 bussar i Paris.  

Eminox CRT har testats i Tyskland och godkänts i enlighet med den officiella och stränga ABE godkännandemetoden för eftermonterade partikelfilter. Den har KBA certifiering och är godkänd för uppgradering av fordon för att uppfylla normerna för tyska E-zoner och vägtullar. Den är också godkänd för nederländska E-zoner.

Eminox CRT systemen är godkända för danska E-zoner och Londons lågutsläppszon.