MENU

Verkliga fältstudier i Världen 

Över 80.000 fordon har uppgraderats med Eminox CRT och SCRT system enbart i Europa. Många av dessa fordon är bussar som trafikerar både cityområden och ytterområden i många städer där människor arbetar och bor. Många kända fordonsoperatörer har valt uppgraderingslösningar från Eminox för att reducera skadliga emissioner i känsliga miljöer. Många lokala myndigheter har valt Eminox CRT system som standardsystem för att reducera skadliga partiklar (PM).

Case Studies

Hong Kong : Eminox levererar SCRT system för att reducera NOx utsläpp i Hong Kong

Metro West Yorkshire: Eminox utrustar 119 skolbussar med SCRT system

Go Ahead Group: Go Ahead London uppgraderar med SCR system för att minska NO2 emissionerna i London

De-Lijn : Europas största uppgraderingsprojekt för kombinerat PM och NOx reduktion med SCRT® system från Eminox

Tfl  : London partikel reduceringsprogram med över 8000 Eminox CRT system installerade

Coca Cola : Coca Cola uppgraderar med  Eminox CRT system för att möta London LEZ reglemente

RATP  : CRT system reducerar utsläpp från bussar i Paris

Norwich : SCR uppgraderingar för att möta Norwich emissions standard

Tesco  : Uppgradering av fordonspark med Eminox CRT system

Spanners: Uppgradering av specialfordon.

Våra ingenjörer har designat avgasreningssystem för de flesta bussar och lastbilar som finns på våra vägar idag. Varje system är designat till samma standard som levereras till originaltillverkare (OEM), avseende funktion, prestanda och driftsäkerhet.

Eminox kundanpassade avgasrörlösningar kan även användas för att uppgradera fordon som redan är i drift. Våra flexibla systemlösningar kan användas på de flesta tunga lastbilar. Våra vertikala system i rostfritt är populära custom uppgraderingar för entusiastiska lastbilsägare som vill styla sina bilar lite extra.