MENU

Eftermontering

Eminox eftermonterade emissionssystem kan uppgradera fordon för att uppfylla de senaste emissionsnormerna inklusive Euro VI, till en bråkdel av kostnaden för nya fordon.

     

SCRT-kapacitet


Reducerar de flesta luftföroreningar som är skadliga för hälsan

Reduktionskapacitet för utsläpp vid eftermontering

  Partiklar Antal partiklar Kväveoxider Kvävedioxid
SCRT                                   
CRT                     
Vi konstruerar våra emissionssystem för användning i stadsmiljöer och levererar utprövade lösningar för reduktion av utsläpp.
Eminox system kan användas i tunga fordon och utrustningar, inklusive bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, lokomotiv och speciella fordon.