MENU

SCRT System

SCRT systemen har används att uppgradera  Euro III fordon till V nivå för att uppfylla nuvarande miljözonsregler I Sverige. Eftermonteras fordonen innan 2016 får de köra in I miljözon t,o,m. 2020 års utgång.

Swedish Emissions Reduction Bar Chart

Euro IV (åtta år och äldre) kommer inte att tillåtas köra in I Mijözon från Januari 2016. Den senaste utvecklingen av SCRT,Generation 3,möjliggör tekniskt att uppgradera  Euro IV och Euro V certifierade tunga lastbilar och bussar till Euro IVI emissions nivå.  Eminox SCRT uppfyller redan idag de gällande miljözonsreglerna för att uppgradera till Euro V nivå och vår nya version kan nå Euro VI nivå för att uppfylla de nya miljözonsreglerna ,som är under bearbetning*.

 SCRT Tekniken

Eminox SCRT® system kombinerar CRT® (Continuously Regenerating Trap) och SCR (Selective Catalytic Reduction) teknologin för att få ett system som reducerar Partiklar (PM), Kväveoxider (NOx), Kvävedioxid (NO2), Kolhudraters (HC) and Kolmonoxid (CO).

SCRT systemen är designade och anpassade att fungera I stadsmiljö, vilket är visat I tester I verklig körning   i stadstrafik med mycket hög reduktion av både NOx och NO2.

En unik mixningsteknik har tagits fram för att möjliggör ett mer kompakt system. Detta gör det möjligt  att skräddarsy systemen för att kunna möta individuella krav på design och montering i de utrymmen som finns på fordonen. 

SCR är en utprovade,och tillförlitlig teknologi som har eftermonterats på over 2000 fordon runt om i Europa.

*  väntar på slutgiltigt verifieringsförfarande

Ladda ner Eminox SCRT Broschyr

Ladda ner Eminox SCRT Manual