MENU

SCR System

Eminox SCR (selektiv katalytisk reduktion) system reducerar upp till 95% av kväveoxider (NOx) från tunga dieselmotoravgaser.


Vårt SCR system levereras som originalutrustning och till åkerier för eftermontering för att låta fordon med Euro 1 till 3 nivåer möta Euro 4 och 5 NOx utsläppsnivåer. Systemet lämpar sig för bussar, lastbilar och andra tunga fordon, med system som är anpassade till enskilda fordonskrav.  Olika konfigurationer skapas för att passa olika utrymmen. Eminox är en beprövad originalutrustningsleverantör av SCR-system och av eftermonteringssystem som levereras över hela Europa.

Den kan också användas med vår marknadsledande CRT® (kontinuerligt regenererande fälla) i ett kombinerat Eminox SCRT® system som minskar NOx och även minskar materialpartiklar (PM), kolväten (HC) och kolmonoxid (CO) med mer än 95%.