MENU

Oxidationskatalysator

Diesel Oxidationskatalysator 

Diesel oxidationskatalysator eller 2-vägs oxidationskatalysator, avlägsnar upp till 95% av kolmonoxid och kolväten. Den kan också reducera dieselpartiklar med upp till 30 %, men normalt ligger detta värde omkring 8-10%.

Alternativa Bränslen

Användningen av naturgas som ett rent alternativ till diesel kan öka utsläppen av metan kolväten (HC), en kraftfull växthusgas. Eminox utvecklar i ett nära samarbete med OEM:s kunder specialiserade oxidationskatalysatorer för att minska HC-utsläpp.