MENU

Järnväg

Eminox är en ledande leverantör av rostfria avgassystem och utsläppskontrollsystem för järnvägsapplikationer. Våra avgassystem används i stor utsträckning på dieseldrivna enheter (DMU) och motorvagnar i hela världen.


Vi har haft ett nära samarbete med Europas ledande vagnstillverkare inom konstruktion och utveckling av avgassystem sedan 1990. Dessa inkluderar Storbritannien klass 141/2, 153/4/8, 165/6/8, 170/2, 220/1/2 plus motorvagnar som är i drift i Thailand, Mallorca, Sverige, Irland och Belgien.

Tågets långa livslängd och nödvändigheten av kompromisslös tillförlitlighet och prestanda ställer särskilda krav på val och konstruktion av komponenter. Våra avgassystem har konstruerats för en livslängd på över 20 år och innehåller unika komponenter som minskar vikten och främjar exceptionell ljuddämpning, termisk hantering och vibrationsfria egenskaper, samtidigt som de uppfyller och överstiger alla nödvändiga prestandanivåer. Sedan vi började leverera avgassystem till järnvägsindustrin har vårt konstruktions- och utvärderingsprogram kontinuerligt utvecklats med industrin och tillverkarens behov att förstärka och förbättra vår förutseendeförmåga för att säkerställa att viktiga egenskaper uppnås i verklig drift.

Med många tågstationer som ligger där människor bor och arbetar, har föroreningar från dieselmotorer blivit en allt viktigare angelägenhet och en huvudsakliga övervägande för järnvägsoperatörer, särskilt på grund av sträng utsläppslagstiftning och offentligt tryck. Våra avgassystem kan utformas för att omfatta både diesel oxidationskatalysatorer och Eminox CRT® system för partikelborttagning. Driftsrekordet för Eminox CRT systemet är exceptionellt, med enastående prestanda och tillförlitlighet. Svenska Y2 tåg med CRT-teknik har trafikerat över 10 miljoner km.

Eminox erbjuder en kombinerad CRT och SCR lösning, den SCRT®, som ger alla fördelar av CRT, erbjuder en partikelminskning (PM) på över 90%, samt minskar utsläppet av kväveoxider (NOx) från motorn med upp till 70%.