MENU

Projekthantering

Projekten blir allt mer tekniskt utmanande och kundernas förväntningar mer krävande, leveranstider minskas och förväntningar på produktkvalitet stiger. Behovet har aldrig varit större att producera "rätt från början” -produkter under tidspress.

Eminox förstår detta till fullo därför hanterar vi ny produktframtagning med hjälp av en tvärfunktionell grupp, som leds av en erfaren projektledare. Vi kontrollerar projektets alla faser från idéstadiet, och hela vägen till kundens acceptans och godtagande med hjälp av APQP (Advanced Product Quality Planning).

Under hela projektets tidslinje fångas lärdomar upp och förs in i processen som ett medel för ständig förbättring.

Vi har använt APQP som integrerad del av produktframtagningen i över 10 år och det har visat sig vara mycket effektiv över flera storskaliga projekt.