MENU

Konstruktion

Vårt rykte för innovativ problemlösning, utmärkt konstruktion och skicklighet i tillverkningen är väl känt av många tillverkare av originalutrustning (OEM) inom anläggningsbranschen, exempelvis Liebherr, Caterpillar, Volvo Penta, Doosan och Terex-Demag.

För närvarande monteras våra avgassystem i OEM:s producerande midjestyrda dumprar, mobilkranar, generatoraggregater, motorvagnar, jordbruksmaskiner och militärfordon.
 

Den Eminox CRTSCR eller kombinerade SCRT  tekniken för minskat utsläpp uppfyller de lagstiftande kraven för utsläppsnormer som krävs i anläggningsbranschen, till exempel europeiska Stage eller US Tier. 

Vi levererar även Eminox gnistsläckare för anläggningsmaskiner som krävs för att arbeta i farliga miljöer där brännbart material finns närvarande i den omgivande atmosfären.

Eminox konstruerar och tillverkar avgasrör som är styva och flexibla för att garantera säker genomgång för avgaser från motorn till atmosfären utan att påverkas negativt av motorns rörelse, vibration eller stötbelastningar. Vi erbjuder olika värmelösningar som utformats antingen för att behålla avgastemperaturen för framgångsrik drift av avgasefterbehandling eller för att förhindra den skadliga effekten av värmestrålning på intilliggande utrustning.