MENU

Originalutrustning

Eminox har stor teknisk sakkunskap, med en framgångsrik meritlista i utvecklingen efterbehandlingssystem gällande avgaser och utsläpp i för att möta Euro, Stage och Tier lagstiftning. Vi integrerar det senaste inom tekniska innovationer, och erbjuder vår växande internationella kundbas en omfattande internt utvecklad teknisk lösning från idé till produktion.

Våra produktutvecklingsingenjörers erfarenhet omfattar tillämpningar och motorspecifikationer för marina marknaden, kraftproduktion, lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda en optimal lösning för våra kunders behov.

Tillämpningserfarenheten från våra teknologier, såsom CRT®SCRSCRT®och aktiv regenerering (AR) gör det möjligt för våra kunder att uppfylla utsläppsnormerna i god tid före det lagliga införandet för nischmarknader.


 

Våra ingenjörer konstruerar och utvecklar avgassystem från idé till färdig produkt med hjälp av verktyg som strömningsmekaniska beräkningar, finita elementanalyser och avancerade tekniska akustikpaket tillsammans med tillfälliga tester för att stödja våra kunder, vi anammar APQP Advanced Product Quality Planning. Vi använder tvärfunktionella grupper för att underlätta snabba friformade prototyper som är nödvändig för tidig produktutveckling, verifiering och validering. Konstruktion för tillverkning (DFM) används för att utveckla en felfri framåt filosofi för att bygga in kvaliteten i våra produkter för att säkerställa produktionsöverensstämmelse under produktens hela livslängd.

Vår konstruktions-, tillverknings- och serviceförmåga är utrustad för flexibilitet, snabba friformade prototyper, lyhördhet och snabb ekonomisk vändning. Detta gör det möjligt för oss att möta den krävande tidsramen och fordonstillverkarnas kvalitetskrav.

Vi har gjort stora investeringar i avancerad duglig tillverkningscell med strikt följsamhet till Sex sigma metoden fokuserade på nollfel och kostnadseffektiv tillverkning. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO TS16949 (den globala fordonstandarden) och miljöstandarden: BS EN ISO 14001.