MENU
Back to News

09-06-2016

Physitron AB och Eminox ltd har funnit varandra

Företaget har nått internationellt erkännande genom lobbyarbete i arbetsgrupperna AKPF(VERT) i Schweiz och FAD-Diesel i Tyskland men även nationellt då främst för Transportstyrelsen.

Nu har jag nått den mogna åldern av 65 år och finner det lämpligt att dra mig tilllbaks från kampen om att förbättra luft och arbetskvaliten i främst gruvor och tunnelmiljöer.

Någon naturlig arvtagare finns ej som kan axla ansvaret.

Det engelska företaget Eminox ltd är en mycket lämplig kandidat att axla ansvaret. Eminox ltd är en världsaktör inom dieselavgasrening för Buss och Lastbilsmotorer. Därmed har Eminox nu i Maj 2016 övertagit verksamheten i Physitron AB. Jag kommer att finnas tillgänglig det kommande året.

 

Jag tackar alla företagets kunder för intressanta innovativa diskussioner och lösningar som vi arbetat oss fram tillsammans. Naturligtvis hade detta inte fungerat utan de fantastiska leverantörer företaget haft och fortfarande har.

 

Samtliga kunder flyttar med till Eminox där företagets svenska representant fortsätter arbetet. Owe Hult kommer att presentera sig genom mail och personliga besök. Ta emot honom väl, precis som Ni tagit emot mig.

Jag önskar er alla lycka till och tackar för allt förtroende Ni visat mig. TACK.

Nu skall jag ägna mig åt min hobby, skriva böcker såväl fackböcker om luftföroreningar i närmiljörer och hur de kan bekämpas samt en och annan roman kommer att slinka emellan, www.gobl.eu.

Bjärred 20160512

Göran Blohm