MENU

Policy gällande Cookies

Vi använder cookies och liknande verktyg i våra webbplatser för att förbättra resultatet och din användarupplevelse. Denna policy förklarar hur vi gör det.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som webbplatsen kan sätta i din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats eller sida. Cookies hjälper webbplatsen att känna igen enheten vid nästa besök.

Vilka cookies använder Eminox.com?

Eminox.com använder en tjänst från Google, som heter Google Analytics (GA), för att spåra användarnas samspel med vår webbplats. Exempel på den typ av icke-identifierbar information som vi samlar in är:

  • hur många användare besöker webbplatsen och vilka sidor besöks
  • huruvida om du har besökt vår webbplats tidigare eller om du är en ny besökare
  • information om webbläsaren och enheten den körs på (till exempel webbläsarversion, skärmupplösning)
  • demografisk information, inklusive ditt land och din webbläsares språk

Vi använder denna information för att:

• besluta hur man bäst anpassar webbplatsen för våra besökare 
• få hjälp att identifiera de delar av webbplatsen som intresserar dig mest

För mer information om hur Google Analytics använder cookies, inklusive specifik information om vilka cookies som ställts in och hur länge de håller på, besök Googles Cookies och Google Analytics-sidan.

Dessutom kan vissa delar av vår webbplats använda vad som kallas en sessionscookie; dessa använder vi direkt för att identifiera dig som unik besökare när du använder vissa interaktiva funktioner på vår webbplats.

Sessionscookies är icke identifierbara, lagras endast i minnet och tas bort när din webbläsare stängs.

Hur kan jag hantera användningen av cookies på Eminox.com?

Eftersom vi endast använder ett begränsat antal icke identifierbara cookies (som har en mycket begränsad inverkan på privatlivet), skapar vi ingen möjlighet för dig att avaktivera cookies på denna webbplats.

Däremot kan du ta bort cookies lagrade på din dator, och du kan använda din webbläsare för att kontrollera hur cookies lagras på din dator.

Samtycke till användning av cookies på Eminox.com

Genom att fortsätta använda Eminox.com, samtycker du underförstått till användningen av cookies för angivna ändamål.  
Om du inte samtycker till vår användning av cookies kan du begränsa användningen av cookies via din webbläsares inställningar, eller sluta använda Eminox.com.