MENU

Utbytes-dieselpartikelfilter (DPF)

Ett dieselpartikelfilter (DPF) är den utsläppsbegränsande kontrollanordning som eliminerar partiklar (PM) och sot från avgasrör på dieseldrivna fordon.

DPF introducerades på lättare kommersiella fordon (LCV) för att hjälpa tillverkare av originalutrustning (OEM) att uppfylla kraven för utsläppsgränserna för Euro IV, trots att de inte var obligatoriska för alla dieselfordon förrän introduktionen av Euro V.

Ett DPF har kanaler som är blockerade i motsatta ändar för att tvinga ut gaserna genom de porösa väggarna för att fånga upp sotpartiklarna. Filtret behöver regenereras för att förhindra blockaringar. 

Dieselpartikelfilter tillverkade av Eminox överensstämmer helt med EU-förordning 103, vilken kontrollerar att våra eftermarknads-DPF uppfyller samma driftskriterier som den originaltillverkade OEM-delen. De flesta OEM monterar för närvarande kiselkarbidfilter i sina fordon i stället för kordieritfilter. Vi använder kiselkarbidsubstrat vilket garanterar att vår del är lika bra eller bättre än den originalmonterade OE-delen.  Vi provmonterar alla våra filter för att du ska kunna vara säker på att vår del passar korrekt när den tas ur förpackningen, som innehåller alla nödvändiga beslag och instruktioner.

Produkter från tillverkaren