MENU

Om Oss
Eminox Gainsborough

Eminox är en ledande europeisk konstruktör och tillverkare av avgasefterbehandlingssystem för tunga fordon och utrustningar. Vårt företag som grundades 1978, har sitt huvudkontor och tillverkningsanläggningar i Lincolnshire, UK.


Vi levererar till tillverkare av framdrivningssystem, bussar, lastbilar, tåg och mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg över hela världen. Vi har utvecklat system för globala OEM för att uppfylla Euro VI och Stage IV-normerna och håller nu på att utarbeta program för att erbjuda Stage V-lösningar för off-road OEM.

Vi är också en ledande leverantör av utsläppskontrollsystem för eftermontering på fordon som redan är i bruk. Vårt system erbjuder CRT® och SCRT®.

SCRT® gör det möjligt för äldre fordon att uppfylla Euro VI-normerna, utprövade vid körning i stadstrafik. Eminox (CRT®)-system (kontinuerligt regenererande fälla) är den marknadsledande lösningen för att reducera partiklar från dieselavgaser.
Vår egen forsknings- och utvecklingsanläggning ger oss möjlighet att utveckla och prova nästa generations avgas- och emissionskontrollsystem. Vi har också ett långvarigt samarbete med Johnson Matthey, ett världsledande företag inom katalysatorteknik, och har ett nära samarbete med dem när det gäller att utveckla nya produkter och ny teknik. Vår tillverkningskapacitet är utformad för flexibilitet, i kombination med snabba prototyper och snabb omloppstid.
 
Vi är en del av den privatägda Hexadex-koncernen.

                       Hexadex Logo                   Teconnex Logo              Ceramex Logo

Komma i kontakt

 Security code