MENU

Avgasteknologi ......för renare luft

Eminox konstruerar och tillverkar avgas- och avgasreningssystem för tunga dieselfordon och utrustningar. Våra avgasreningssystem levereras till marknaden som originalutrustning och för eftermontering. De är även godkända rmiljözoner(LEZ's) och E-zoner i hela Europa. Våra traditionella avgaskonverteringar är konstruerade för en rad kommersiella fordon.